Worldwide Grappling School Directory

School Detail

Hanoi BJJ


BJJ

Instructor: Tristan Hoyer, Nic Jacka

Instructor's teachers: Will Machado

School Location:Hanoi, Thanh Cong lake, Hanoi, Vietnam,

Contact Information:
Ph: `
Fax:

 http://newhanoian.xemzi.com/en/group/show/228/Hanoi-Brazilian-Jiu-Jitsu

Website:

Email: