Worldwide Grappling School Directory

School Detail

Beijing Jiu-jitsu Academy


BJJ

Instructor: Andy Pi

Instructor's teachers: Andy Pi

School Location:Asian Games Village (Ya Yun Cun) National Olympic Sports Center (Ao Ti Zhong Xin) Gymnasium 3/F, #309 (Guo Ao Xun Lian Guan) Chaoyang District, 100029, Bejing, China, 100029

Contact Information:
Ph: (+86) 1350-105-74
Fax:

 Blue belt Under Professors Rorion and Royce Gracie. purple belt under Professor Marcello "Tetel" Andrade.

Website: www.baxiroushu.com/

Email: info@baxiroushu.com